Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Μαθηματικό κείμενο στις ιστοσελίδες σας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προσθέσετε μαθηματικό κείμενο στην ιστοσελίδα σας.
Όμως πολλοί από αυτούς ζητούν από τους αναγνώστες σας να εκτελέσουν κάποιο πρόσθετο, κάτι όχι και τόσο επιθυμητό...

Μια λύση είναι να δημιουργήσετε εικονίδια με μαθηματικούς τύπους και να τους ενσωματώσετε ως εικόνες. Ο επόμενος δημιουργός εξισώσεων βασίσεται στην LaTeX συγγραφή μαθηματικού κειμένου και παράγει τα αντίστοιχα εικονίδια δωρεάν!!Τα ιστολόγια του Σχολικού Δικτύου έχουν ενσωματωμένη αυτήν την δυνατότητα, όπως σημειώνει εδώ η Βαρβάρα Μακρή. Το ίδιο και το WordPress, όχι όμως το Blogger...
Δηλαδή, το παραπάνω θαύμα έγινε με αυτό εδώ (Latex Equation Editor). Κι εδώ παράγονται εικονίδια, αλλά επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα να αντιγράψετε απλώς έναν κώδικα html αν το προτιμάται από το να κατεβάζετε-ανεβάζετε το εικονίδιο. Προσέξτε ακόμα ότι μπορείτε να διαλέξετε το χρώμα φόντου και την γραμματοσειρά.

Για περισσότερη μελέτη δείτε τα άρθρα
  1. How to Post Math Equations in Blogger Using Latex
  2. How to embed Latex in blogs and forums
  3. Math in HTML (and CSS)
  4. Display Math Equations
  5. ASCIIMathML: Math on the web for everyone

Δεν υπάρχουν σχόλια: