Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

...μα τι θα μπορούσε να κάνει ένας διαδραστικός πίνακας;

Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα θέμα που συζητείται μετά από την κοινοποίηση της πρόθεσης του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή του σε όλα τα σχολεία της χώρας. Πολλές οι ανησυχίες μας:
1. Μήπως το μάθημα γίνει έτσι πιο δασκαλοκεντρικό από ποτέ;
2. Μήπως η προετοιμασία ενός τέτοιου μαθήματος απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις κάποιου δύσκολου λογισμικού και άρα και πολύ χρόνο;
3. Μήπως η έκβαση του μαθήματός μας θα εξαρτάται από τεχνικής φύσεως θέματα όπως η κατάσταση λειτουργίας και συντήρησης του διαδραστικού πίνακα, που περιμένουμε να είναι πιο ευπαθής από τον κλασσικό μαυροπίνακα;
4. Μήπως θα μπορέσουν να διατεθούν τα χρήματα για την αγορά και συντήρησή του;
5. Μήπως αγοράζουμε λογισμικό που μελλοντικά θα είναι μη συμβατό με τα νέα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών ή θα θεωρείται "ξεπερασμένο";

Κάποια από αυτά τα εύλογα ερωτήματα, θίγονται στο συνδεδεμένο κείμενο εδώ.

Για την μείωση του κόστους υπάρχουν διάφορες προτάσεις όπως η επόμενη στο παρακάτω βιντεάκι (Wiimote Whiteboard).


Τέλος, δείτε και αυτό το βιντεάκι για κάποιες πραγματικά εντυπωσιακές λειτουργίες ενός διαδραστικού πίνακα.

Πρόσβαση στον υπολογιστή σας από απομακρυσμένο σημείο

Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι κατά πόσο κάποιος μπορεί να μεταβεί στον προσωπικό του υπολογιστή, από κάποιο απομακρυσμένο σημείο; Ή αλλιώς, θα μπορούσε κάποιος φίλος μας να "δει" τον υπολογιστή μας και να παρέμβει στις λειτουργίες του, όταν εμείς το ζητήσουμε;

Η απάντηση είναι ναι, καθώς υπάρχουν τόσο υπηρεσίες στο διαδίκτυο, όσο και λογσιμικά που έχουν αυτές τις δυνατότητες.

Για να πάρετε μια γεύση, δείτε το κείμενο εδώ: http://www.computerhope.com/issues/ch000842.htm

Σύστημα Διαχείρησης Τάξης (Classroom Management System)

Η διδασκαλία στο εργαστήριο Η/Υ έχει διάφορες τεχνικές δυσκολίες, όπως, το πώς ο δάσκαλος μπορεί να παρακαλουθεί την εργασία των μαθητών του και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται αποτελεσματικά.

Σήμερα υπάρχουν συστήματα διαχείρησης τάξης, με ενδιαφέρουσες δυνατότητες όπως προβολή της οθόνης του δασκάλου στις οθόνες των μαθητών, πάγωμα/παρέμβαση στις εργασίες των μαθητών και πολλά άλλα...

Ένα τέτοιο λογισμικό που είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα είναι το iTALC.
Το ΙΤΥ έχει γράψει και έναν οδηγό στα Ελληνικά για το iTALC 1.0 που θα βρείτε εδώ.

Web 2.0 νέες δικτυακές δυνατότητες