Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

...μα τι θα μπορούσε να κάνει ένας διαδραστικός πίνακας;

Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα θέμα που συζητείται μετά από την κοινοποίηση της πρόθεσης του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή του σε όλα τα σχολεία της χώρας. Πολλές οι ανησυχίες μας:
1. Μήπως το μάθημα γίνει έτσι πιο δασκαλοκεντρικό από ποτέ;
2. Μήπως η προετοιμασία ενός τέτοιου μαθήματος απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις κάποιου δύσκολου λογισμικού και άρα και πολύ χρόνο;
3. Μήπως η έκβαση του μαθήματός μας θα εξαρτάται από τεχνικής φύσεως θέματα όπως η κατάσταση λειτουργίας και συντήρησης του διαδραστικού πίνακα, που περιμένουμε να είναι πιο ευπαθής από τον κλασσικό μαυροπίνακα;
4. Μήπως θα μπορέσουν να διατεθούν τα χρήματα για την αγορά και συντήρησή του;
5. Μήπως αγοράζουμε λογισμικό που μελλοντικά θα είναι μη συμβατό με τα νέα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών ή θα θεωρείται "ξεπερασμένο";

Κάποια από αυτά τα εύλογα ερωτήματα, θίγονται στο συνδεδεμένο κείμενο εδώ.

Για την μείωση του κόστους υπάρχουν διάφορες προτάσεις όπως η επόμενη στο παρακάτω βιντεάκι (Wiimote Whiteboard).


Τέλος, δείτε και αυτό το βιντεάκι για κάποιες πραγματικά εντυπωσιακές λειτουργίες ενός διαδραστικού πίνακα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: