Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Open Source LMS

Μια γρήγορη σημείωση γιατί το θέμα είναι ενδιαφέρον:
Στο άρθρο του Barry Sampson Open Source LMS - 10 Alternatives to Moodle, αναφέρονται μερικά Συστήματα Μάθησης.

Ψάχνοντας, βρήκα ακόμα δύο, το NAMASTE! και το CANVAS.

Δεν υπάρχουν σχόλια: