Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Λογισμικά 3-διάστατου Ευκλείδειου Χώρου

Τα επόμενα λογισμικά αποδίδουν 3-διάστατες επιφάνειες και καμπύλες και είναι ελεύθερα (εκτός από το τελευταίο που είναι ελεύθερο μόνο για οικιακή χρήση):

1. Το 3D-XplorMath που διαθέτει βιβλιοθήκη με έτοιμες επιφάνειες και στερεά, αλλά και δυνατότητα κατασκευή άλλων επιφανειών από τον χρήστη.
Ιστοσελίδα διάθεσης-υποστήρηξης: http://3d-xplormath.org/j/index.html
2. Το "Space Time" κυρίως για την απόδοση επιφανειών και 3-διάστατων καμπύλων από τις εξισώσεις τους (καρτεσιανές ή πολικές). Παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής μεταβολέων και κίνησης γραφικών.
Ιστοσελίδα διάθεσης-υποστήριξης: http://www.spacetime.us/3. Το Yenka που προσφέρεται γενικότερα για την κατασκευή flash εφαρμογών για τα Μαθηματικά, τη Φυσική, την Τεχνολογία και την Πληροφορική. Στο επόμενο βιντεάκι, είναι εντυπωσιακός ο τρόπος χειρισμού των αναπτυγμάτων στερεών.
Ιστοσελίδα διάθεσης- υποστήριξης: http://www.yenka.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: