Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Το διαδίκτυο στην παραγωγή της γνώσης

Μέχρι σήμερα, χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο κυρίως για τον εντοπισμό μιας πληροφορίας. Για τον λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης της πληροφορίας, που χρησιμοποιούν λέξεις-κλειδιά.

Σήμερα όμως, γίνεται προσπάθεια ώστε το διαδίκτυο να εφοδιαστεί με μηχανές που παράγουν γνώση. Μια τέτοια είναι για τα μαθηματικα (και όχι μόνο) η "Wolfram Alpha Computational Knowledge Engine".

Ενδεικτικά, δείτε τι μπορεί να κάνει:
  1. Γράψτε μια αλγεβρική παράσταση όπως την x^3-4x+5 και αμέσως θα σας την παραστήσει γραφικά, θα υπολογίσει τις ρίζες της, πραγματικές ή φανταστικές (έχει επιλογή "exact form" για τον ακριβή τύπο), θα δείξει αναλυτικά όλους τους υπολογισμούς, θα την παραγωγίσει και θα την ολοκληρώσει. Ίσως βέβαια εσείς να θέλετε κάτι πιο εξειδικευμένο, όπως το να παραγοντοποιήσει την παράσταση. Τότε, απλώς σημειώστε το στο πλαίσιο κειμένου: "factorise factorise x^3-4x+5" και θα σας δώσει στο τέλος και αυτό: (x+1) (x^2+x+1)
  2. Ρωτήστε κάτι άλλο που δεν είναι μαθηματικά π.χ. γράψτε "England" και θα πάρετε τον χάρτη της Αγγλίας και πληροφορίες γι' αυτήν!
Τώρα, ίσως να σκεφτείτε ότι είναι πλέον περιττή η διδασκαλία της παραγοντοποιήσης στα σχολεία ή των μεθόδων επίλυσης εξίσωσης. Πιστεύω πως όχι, όμως θα πρέπει να βρούμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε παιδαγωγικά αυτήν την πρόκληση, που ίσως να είναι και προς όφελός μας!

Ίσως, να μας πηγαίνει και λίγο παραπέρα μαθησιακά! Άλλωστε στόχος της είναι η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: